CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Realizując zadania, wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1369, z późn.zm.), przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak skuteczne stosować sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa – treść
Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa – prezentacja
Standardy Cyberbezpieczeństwa
Program Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa, zgłaszanie osób kontaktowych
Najczęściej zgłaszane incydenty do CERT
Przykłady zagrożeń
Wskazówki, profilaktyka