ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

Katarzyna Bała

Adrianna Bieżan

Edyta Dziura

inspicjent

Karol Gaj

Paulina Janik-Żak

(gościnnie)

Marcin Lieber

Agata Madejska

(gościnnie)

Agata Małycha-Szczypuła

(gościnnie)

Jacek Mikołajczyk

Sabina Romańczak

Anna Ratajczyk

Joanna Rząp

Szymon Stęchły

Stefan Szulc

Ewa Zawada

Wojciech Żak