HISTORIA

Założenia Teatru

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana został założony przez swojego patrona, artystycznie wykształconego nauczyciela, który w trudnej rzeczywistości powojennej Polski tworzył spektakle dla małych widzów, docierając do gmin i miasteczek Śląska i Zagłębia.

Ostatecznie placówka przeniesiona została w 1950 roku do Będzina, a 1 kwietnia 1951 roku otrzymała dzisiejszą nazwę Teatru Dzieci Zagłębia, którym Dorman kierował nieprzerwanie do 1978 roku. W dziesiątą rocznicę jego śmierci w 1996 roku Teatr przyjął imię i patronat swojego założyciela.

Artystyczny dorobek

Artystyczny dorobek Jana Dormana to ponad czterdzieści lat pracy teatralnej, w roli nie tylko dyrektora teatru i reżysera, ale również scenografa, aktora i dramaturga. Jego autorskie spektakle, inspirowane rytuałem dziecięcej zabawy, odwołujące się do gry skojarzeń i wyobraźni dzieci, posługujące się w nowatorski sposób lalkami,maskami i znakiem plastycznym, rozwijające wrażliwość, percepcję i kreatywność małych odbiorców, stały się przełomowym krokiem w kierunku reformy teatru lalkowego.

Eksperymenty sceniczne

Dormanowskie eksperymenty sceniczne, połączone z głęboko podmiotowym traktowaniem dziecka, jako uczestnika przedstawienia i współtwórcy sztuki, równoległe prowadzenie działań o charakterze artystycznym, pedagogicznym i społecznym, wytyczyły kierunki dalszego rozwoju widowisk dziecięcych i wyznaczyły początek nowej estetyki teatru lalkowego w Polsce.

Osiągnięcia

Dzięki Dormanowi Teatr Dzieci Zagłębia przez lata uchodził za jedną z najbardziej awangardowych scen polskich dla dzieci i młodzieży, oraz jedną z najlepszych scen dziecięcych w kraju i na świecie, wpisując się w kanon najważniejszych zjawisk artystycznych w kulturze Śląska i Zagłębia drugiej połowy XX wieku.

Archiwalne Reportaże o Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie

Materiały archiwalne z ośrodków Telewizji Polskiej z lat 70. i 80. są udostępnione w ramach projektu „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.”, który prowadzony jest  przez Telewizję Polską S.A.

Teatr i sztuka sceniczna - Spotkanie w teatrze

Krótki felieton przedstawiający obok fragmentów premier, przedstawień, rys historyczny Teatru Dormana.

OGLĄDAJ!

Teatr i sztuka sceniczna - Teatr Dormana cz. 1

Krótka historia powstania teatru, fotografie archiwalne, rzeźby, rysunki dziecięce.  Jan Dorman opisuje działalność teatru, sukcesy i osiągnięcia, wspomina pobyty za granicą.

OGLĄDAJ!

Teatr i sztuka sceniczna - Teatr Dormana cz. 2

Rozmowy aktorów z Janem Dormanem o roli jego teatru. Fragmenty próby, wskazówki reżysera dotyczące dekoracji, ustawianie aktorów, piosenki ze spektakli.

OGLĄDAJ!