DOFINANSOWANIA MKiDN

Dofinansowania uzyskane w roku

2024

DOTACJA CELOWA

Zadanie: Organizacja II. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek "Klasyka Od-Nowa"

Teatr uzyskał dofinansowanie ze Środków Finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzące z budżetu państwa w kwocie 212 000,00 złotych. W ramach zadania Teatr zorganizuje II. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Klasyka Od-Nowa”.

Dofinansowania uzyskane w roku

2023

DOTACJA CELOWA

Zadanie: Organizacja I. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek "Klasyka Od-Nowa"

Teatr uzyskał dofinansowanie ze Środków Finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzące z budżetu państwa w kwocie 178 650,00 złotych. W ramach zadania Teatr zorganizuje I. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Klasyka Od-Nowa”.

Dofinansowania uzyskane w roku

2022

DOTACJA CELOWA

Zadanie: Organizacja obchodów 110. Rocznicy urodzin Jana Dormana w ramach Przeglądu Teatrów lakowych dla Dzieci i Młodzieży oraz 75-lecia powstania Teatru Dzieci Zagłębia

Teatr uzyskał dofinansowanie ze Środków Finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzące z budżetu państwa w kwocie 203 700,00 złotych. W ramach zadania Teatr zorganizował I. Przegląd Teatrów Lalkowych w Będzinie oraz obchody 110. Rocznicy urodzin Jana Dormana i 75-lecia powstania Teatru.

PROGRAM "INFRASTRUKTURA KULTURY"

Zadanie: Wymiana zestawów mikrofonów nagłownych wraz z odbiornikami, nadajnikami i akcesoriami

Teatr uzyskał dofinansowanie ze Środków Finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 125 000,00 złotych.

DOTACJA CELOWA

Zadanie: Produkcja spektaklu "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza oraz wydarzenia towarzyszące z okazji 200 rocznicy pierwszego wydania zbioru "Ballady i romanse"

Teatr uzyskał dofinansowanie ze Środków Finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  pochodzące z budżetu państwa w kwocie 120 300,00 złotych. W ramach zadania Teatr realizuje produkcję spektaklu „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza oraz wydarzenia towarzyszące z okazji 200 rocznicy pierwszego wydania zbioru „Ballady i romanse”.

Dofinansowania uzyskane w roku

2021

PROGRAM "INFRASTRUKTURA KULTURY"

Zadanie: Adaptacja i remont pomieszczeń na potrzeby Teatru

Teatr uzyskał dofinansowanie ze Środków Finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 150 000,00 złotych.

PROGRAM "LATO W TEATRZE 2021"

Zadania: Ad LEM! Do rzeczy!

Teatr uzyskał dofinansowanie zadania w ramach programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanego przez Ministerstwo  Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie
37 971,00 złotych.

PROGRAM "INWESTYCJE"

Zadanie: Wymiana kompletu kotłów gazowych - 2 sztuki

Teatr uzyskał dotację celową na wydatki inwestycyjne ze Środków Finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 197 000,00 złotych.

Dofinansowania uzyskane w roku

2020

PROGRAM "INFRASTRUKTURA KULTURY"

Zadanie: Zakup samochodu typu Furgon

Teatr uzyskał dofinansowanie ze Środków Finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 80 000,00 złotych.

FUNDUSZ WSPARCIA KULTURY

Teatr uzyskał wsparcie ze środków Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 183 976,00 złotych.

Dofinansowania uzyskane w roku

2019

PROGRAM "INFRASTRUKTURA KULTURY"

Zadanie: Przebudowa parku oświetleniowego dużej sceny Teatru Dzieci Zagłębia

Teatr uzyskał dofinansowanie ze Środków Finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 450 000,00 złotych.

Dofinansowania uzyskane w roku

2018

PROGRAM "INFRASTRUKTURA KULTURY"

Zadanie: Przyłącze instalacji zasilania

Teatr uzyskał dofinansowanie ze Środków Finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego  pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 300 000,00 złotych.

PROGRAM "LATO W TEATRZE 2018"

Zadanie: Wakacje z duchami

Teatr uzyskał dofinansowanie zadania w ramach programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanego przez Ministerstwo  Kultury, Dziedzictwa Narodowego  w kwocie
39 431,00 złotych.

PROGRAM "NIEPODLEGŁA 2017-2022"

Zadanie: Historia Polski z dramacie

Teatr uzyskał dofinansowanie zadania w ramach programu finansowanego przez Ministerstwo  Kultury, Dziedzictwa Narodowego  w kwocie 61 00,00 złotych.

W ramach zadania zostało zrealizowanych 5 czytań performatywnych dla uczniów.

PROGRAM "NIEPODLEGŁA 2017-2022"

Zadanie: Cudze chwalicie, swego nie znacie...

Teatr uzyskał dofinansowanie zadania w ramach programu finansowanego przez Ministerstwo  Kultury, Dziedzictwa Narodowego  w kwocie 50 00,00 złotych.

W ramach zadania powstały spektakle:
„Dziady” w reż. Pauli Czarneckiej
„Kwiat Paproci” w reż. Mateusza Tymury