EDUKACJA

WYOBRAŹNIA

Scena rozwija wyobraźnię i wrażliwość widzów. Spektakl jest jednocześnie rozrywką i formą nauki, sposobem kreatywnego spędzania czasu, okazją do poszerzenia horyzontów, kulturalną aktywnością społeczną.

EKSPRESJA

Nowoczesny teatr dla dzieci i młodzieży stara się, by młody widz rozwinął się i wyniósł z udziału w przedstawieniu maksymalnie wiele. Stąd Teatr Dormana tworzy ofertę różnorodnych warsztatów i lekcji poszerzających konteksty poszczególnych spektakli, pogłębiających wiedzę dotyczącą kultury teatralnej i dającą widzowi okazję do samodzielnej ekspresji.

MIŁOŚC DO SZTUKI

Dążymy do pogłębienia świadomego odbioru przedstawienia przez dzieci i młodzież. Chcemy, żeby młodzi widzowie umieli rozmawiać o sztuce i argumentować swoje sądy estetyczne. Pragniemy, żeby obejrzenie spektaklu teatralnego pogłębione przez udział w warsztatach, było dla naszej widowni doświadczeniem rozbudzającym ich kreatywność i miłość do sztuki.

PYTANIA?

Pełna oferta dostępna z zakładce Warsztaty

Warsztaty odbywają się w szkołach lub przedszkolach lub w siedzibie teatru. Rezerwacje przyjmuje Biuro Obsługi Widowni pod numerem telefonu 514 874 980