Mamy nową Panią Dyrektor!

Od 1 września 2023 r. funkcję Dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie pełni Agnieszka Raj-Kubat – nasza była wieloletnia aktorka, reżyserka, teatrolożka, surdopedagożka. 

Absolwentka Dwuletniego Studium Aktorskiego Teatrów Lalkowych przy Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie, Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Kulturoznawstwo oraz Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II w Lublinie na kierunku Surdopedagogika. W roku 2006 złożyła egzamin eksternistyczny dla aktorów dramatu przy Związku Artystów Scen Polskich w Warszawie uzyskując tytuł aktorki dramatycznej. Obecnie studentka Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Badań Literackich w Warszawie na kierunku Zarządzanie Kulturą. Ukończyła kurs języka migowego I, II i III stopnia oraz kurs fonogestów.

Autorka licznych spektakli autorskich oraz warsztatów arteterapeutycznych między innymi w Teatrze Dormana w Będzinie, Zakładzie Karnym w Lublińcu, Klubie Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, Miejskim Domu Kultury w Lublińcu. 

Autorka pionierskiego przedsięwzięcia na gruncie europejskim – wykorzystanie fonogestów w spektaklu teatralnym „Pragnienie”, którego premiera odbyła się na będzińskiej scenie.

Była Prezes Stowarzyszenia Promocji Kultury bonum ART. Aktorka w licznych projektach dla TVP1, TVP2, TVP3, TVN. Współpracowała z Kabaretem Moherowe Berety. Opiekunka teatralna i reżyserka Teatru po Pracy w Lublińcu. Współpracowała z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Domami Pomocy Społecznej, Domami Dziecka, Polskim Czerwonym Krzyżem, Polskim Związkiem Niewidomych, Fundacją wspierającą transplantację „Twoje TAK ma Znaczenie” oraz z instytucjami kultury: Teatrem Tańca i Ruchu Rozbark w Bytomiu, Teatrem Old Timers Garage w Katowicach, Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie. 

Tłumaczyła spektakle na język migowy  i prowadziła warsztaty z użyciem tego języka w Teatrze Dormana w Będzinie, Teatrze Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach, Teatrze Pinokio w Łodzi. 

Laureatka licznych nagród w Dziedzinie Kultury, między innymi z rąk Burmistrza Miasta Lublińca, nagród aktorskich i reżyserskich na festiwalach studenckich oraz nagrody specjalnej „Kapelusz Edyty” dla najbardziej charyzmatycznej mieszkanki miasta Lublińca. 

W roku 2016 na wniosek Prezydenta Miasta Będzina otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.