DOFINANSOWANIA NA ROK 2018

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie pozyskał dofinansowanie z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie ramach programu
„LATO W TEATRZE 2018” na realizację projektu „WAKACJE Z DUCHAMI”

Teatr Dzieci Zagłębia pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY przyłącza instalacji zasilania.

DOFINANSOWANIA NA ROK 2017

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie pozyskał dofinansowanie z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie ramach programu
„LATO W TEATRZE 2017” na realizację projektu „W POSZUKIWANIU MACIUSIA”.

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację w ramach programu WYDARZENIE ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2017 realizację projektu „LEKTURY OBOWIĄZKOWE”, który obejmuje przygotowanie dwóch przedstawień premierowych:

  1. „BROMBA W SIECI” (planowana premiera wrzesień 2017)
  2. „ZORRO” (planowana premiera listopad 2017)

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację w ramach programu TEATR I TANIEC 2017 prapremiery przedstawienia „PAMIĘTNIK RUTKI LASKIER” (planowana premiera październik 2017)

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie pozyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie ramach programu KULTURA DOSTĘPNA 2017 na realizację projektu „#DRAMAT – LUBIĘ TO!”

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie pozyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie ramach programu EDUKACJA KULTURALNA 2017 na realizację projektu „POKÓJ OPOWIEŚCI”

DOFINANSOWANIA NA ROK 2016

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie pozyskał dofinansowanie z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie ramach programu
„LATO W TEATRZE 2016” na realizację projektu „PATATAJ!”

Teatr Dzieci Zagłębia podpisał umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pt. „EDUKACJA KULTURALNA” w ramach którego Teatr przygotował cztery premierowe przedstawienia w roku kalendarzowym 2016.

  1. „TRÓJKA NA GŁOWIE” (premiera 18.06.2016)
  2. „MIŁEK-OPIŁEK” (premiera 24.09.2016)
  3. „CICHO” (premiera 29.10.2016)
  4. „NIEBIESKI KOT” – spektakl wyłoniony w konkursie „DEBIUT U DORMANA” (premiera 17.12.2016)

Teatr Dzieci Zagłębia pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację w ramach programu Wydarzenie artystyczne 2016 prapremierowego spektaklu na podstawie nie wystawianego i nie tłumaczonego do tej pory tekstu Williama Shakespeare’a „DWÓCH SZLACHETNYCH KREWNYCH” (premiera 18.12.2016)

DOFINANSOWANIA NA ROK 2015

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie pozyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie ramach programu Kultura-Interwencje 2015 na realizację projektu „TEATR W OBIEKTYWIE”

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie pozyskał również dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja na realizację projektu „TEATR NOWYCH KIERUNKÓW”, który obejmuje przygotowanie trzech przedstawień premierowych:

1. „NAJDZIELNIEJSZY Z RYCERZY”
2. „HOPLA! JESIEŃ, ZIMA, WIOSNA!”
3. „KOP-CIUSZEK, CZYLI BAJKA O KRÓLEWNIE CO ZA DUŻO CIUCHÓW MIAŁA”

W ramach programu Teatr 2015-Promesa/250 lecie Teatru Publicznego w Polsce. Edukacja Teatralna i Promocja Teatru uzyskał dofinansowanie z MKiDN na realizację projektu
„LĘKI WSPÓŁCZESNOŚCI W ŚWIECIE DZIECKA”

KONKURS IM. JANA DORMANA

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie w ramach Konkursu, Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, programu dotacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „KULTURA DOSTĘPNA” pozyskał dofinansowanie na produkcję spektaklu „O TALERZU NIEROZBITKU”

DOFINANSOWANIA NA ROK 2013

Teatr Dzieci Zagłębia pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację czterech zadania w roku 2013. Są to następujące projekty:

w ramach programu „WYDARZENIE ARTYSTYCZNE” – priorytet „TEATR I TANIEC”:

1. „TEATR, CZŁOWIEK, EDUKACJA” – realizacja 3 spektakli: „TYMOTEUSZ I PSIUŃCIO”, „MROCZNA GRA ALBO HISTORIE DLA CHŁOPCÓW”, „WILKI I KOŹLĘTA”
2. Wydawnictwo Teatru Dzieci Zagłębia „JAN DORMAN I JEGO TEATR” – przygotowanie i publikacja pojubileuszowego wydawnictwa poświęconego Janowi Dormanowi i jubileuszowi 60.rocznicy powstania TDZ

w ramach programu „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY” – priorytet „INFRASTRUKTURA KULTURY”:

3. Modernizacja wyposażenia sprzętu technicznego teatru
4. Projekt modernizacji i przebudowy Teatru Dzieci Zagłębia.

DOFINANSOWANIA NA ROK 2012

Teatr Dzieci Zagłębia podpisał umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pt. „Edukacja Kulturalna” w ramach którego Teatr przygotował cztery premierowe przedstawienia w roku kalendarzowym 2012.

1. „BAJKA-ZJAJKA”
2. „W BRZUCHU WILKA”
3. „ROZALINDA”
4. „BRZYDKIE KACZĄTKO”

logo-fb

logoit

mkidn

 

40602704d3a41d732fa7c1a0e03d6bc1