Kontakt

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana
ul. Teatralna 4
42-500 Będzin
NIP 6251003329
REGON 000279373

Sekretariat
sekretariat@teatr.bedzin.pl
+48 32 269 89 12

Dyrektor
Paweł Klica
dyrekcja@teatr.bedzin.pl
+48 32 269 89 12

Z-ca Dyrektora ds. Artystycznych
Jakub Kasprzak
artystyczny@teatr.bedzin.pl
+48 32 269 89 12

Biuro Organizacji Widowni
Rezerwacje grupowe i indywidualne
bow@teatr.bedzin.pl
+48 32 267 73 12

Księgowość
ksiegowosc@teatr.bedzin.pl
+48 32 269 89 16

Producent
Patrycja Kundro
produkcja@teatr.bedzin.pl
+48 32 269 89 12

Dział Techniczny
technika@teatr.bedzin.pl
+48 32 269 89 19

Dział Kadr
kadry@teatr.bedzin.pl
+48 32 269 89 17

Pracownia Plastyczna
pracownia@teatr.bedzin.pl
+48 32 269 89 18