TEATRALKA DORMANA PRZYZNANA!

TEATRALKA DORMANA jest coroczną statuetką przyznawaną z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru osobom
i instytucją, które w szczególny sposób zaangażowały się w promowanie pozytywnego wizerunku Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.   (więcej…)