Bilety

zakup biletów jest możliwy w zakładce REPERTUAR >

GODZINY OTWARCIA KASY TEATRU:

Poniedziałek – piątek: 7:30 – 14:30
Sobota: 15:30-17:00

Informujemy, że bilety obowiązują wszystkich widzów :) (i tych małych, i tych dużych!).

Kontakt: tel. (32) 269-89-15, kasa@teatr.bedzin.pl

Informujemy, że telefon odbierany jest w miarę możliwości i dostępności kasjera w godzinach 7.30 – 14.30.

Teatr nie dokonuje rezerwacji biletów w dniu spektaklu (dotyczy spektakli sobotnich)

CENY BILETÓW

Bilet na spektakl na Dużej Scenie – dziecko - 21zł* / dorosły - 24zł*
Bilet na spektakl Baby Sceny – dziecko - 21zł* / dorosły - 22zł*
Bilet na spektakl Premierowy – dziecko - 25zł* / dorosły - 27zł*
Bilet na Małą Scenę - Dworzec PKP Będzin Miasto - 25zł


Bilet grupowy na spektakl na Dużej Scenie – 18 zł*
Bilet grupowy na spektakl na Baby Scenie – 21 zł*


* Nie dotyczy imprez obcych i spektakli gościnnych.

Na spektakle premierowe oraz na spektakle z Mikołajem nie sprzedaje się biletów ulgowych. Honorujemy Będzińską Kartę Seniora oraz Kartę "Rodzina 3+ Górą".

REZERWACJA BILETÓW GRUPOWYCH

Rezerwacji biletów grupowych można dokonać telefonicznie w Biurze Organizacji Widza, Telefon: 32/267-73-12 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30) oraz mailem bow@teatr.bedzin.pl

Zarezerwowane bilety grupowe należy wykupić w kasie w dniu realizacji przedstawienia lub w dniach wcześniejszych po uzgodnieniu z Biurem Organizacji Widza.

Na każdym etapie rezerwacji biletów grupowych klient jest zobowiązany do powiadomienia Biura Organizacji Widza o wszelkich zmianach w ilości zarezerwowanych biletów lub rezygnacji z rezerwacji.

REZERWACJA BILETÓW INDYWIDUALNYCH

Telefon: + 48 32 267 73 12, (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30). E-mail: kasa@teatr.bedzin.pl

Uwaga! Bilety rezerwowane telefonicznie można wykupić wyłącznie w kasie teatru.

Informujemy, że telefon odbierany jest w miarę możliwości i dostępności kasjera.
Teatr nie dokonuje rezerwacji biletów w dniu spektaklu.
W dni powszednie widzowie nie mają wyznaczonych miejsc na biletach. Widzom miejsca wskazują pracownicy obsługi widza.

Zachęcamy do kupna biletów online w zakładce repertuar.

Odbiór biletów: Bilety można odebrać od poniedziałku do soboty w godzinach pracy kasy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana, ul. Teatralna4, 42-500 Będzin informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana zwanym dalej Administratorem;
2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych):e-mail: iodo@marwikpoland.pl;
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zakupu biletu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi zakup biletu;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
12. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.