„MUZEUM NA KÓŁKACH” W BĘDZINIE

Muzeum na kółkach” to umieszczona w mobilnym pawilonie wystawa edukacyjna, która odwiedzając miejscowości do 50 000 mieszkańców przybliżała historię polskich Żydów i przywracała pamięć o lokalnej społeczności żydowskiej. Wystawa gościła również na wybranych festiwalach kulturalnych i rozrywkowych.
Wystawa „Muzeum na kółkach” poprzez nowoczesną formę ekspozycji pozwoliła „doświadczyć historii”: trójwymiarowa makieta sztetla przybliżała najważniejsze miejsca typowego polsko-żydowskiego miasteczka, fragmenty wypowiedzi młodych polskich Żydów pozwalały odpowiedzieć na pytania: „kto jest Żydem?” oraz „co to znaczy być Żydem dzisiaj?”, kalendarium uporządkowało najważniejsze wydarzenia z historii polskich Żydów, a dzięki cytatom z przedwojennych pamiętników odwiedzający dowiedzieli się więcej o trzech językach polskich Żydów – polskim, jidysz i hebrajskim.
Serce mobilnej wystawy stanowiła interaktywna mapa miasta, zawierająca kilkanaście punktów związanych z żydowską historią aktualnie odwiedzanej przez „Muzeum na kółkach” miejscowości. Dzięki niej młodsi mieszkańcy lepiej poznali historię swojego miasta, a starsi dzieli się swoimi wspomnieniami o dawnych żydowskich sąsiadach. Odkrywaniu historii własnej miejscowości służyły również spacery, gry miejskie oraz wycieczki rowerowe śladami lokalnego dziedzictwa żydowskiego, od tej pory postrzeganego jako zjawisko wielowymiarowe i trwające w czasie, a nie jedynie kojarzone z okresem II wojny światowej.
Projekt powstał z myślą m.in. o mieszkańcach mniejszych miejscowości, dla których przyjazd do Warszawy wciąż pozostaje przedsięwzięciem kosztownym i czasochłonnym. Dzięki „Muzeum na kółkach” ludzie zaczęli postrzegać odległe Muzeum POLIN jako miejsce otwarte i dostępne.

Miejsce wystawy: Parking przy II LO oraz TDZ ul. Teatralna

Harmonogram wystawy w Będzinie:
29.09 w godzinach 15:00-18:00 – parking II LO
30.09 w godzinach 10:00-18:00 – foyer TDZ
01.09 w godzinach 10:00-18:00 – parking II LO

WSTĘP NA WYSTAWY – WOLNY