„W POSZUKIWANIU MACIUSIA” CZYLI WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI

W ramach programu „Lato w teatrze” Teatr Dzieci Zagłębia w dniach 26.06-9.07.2017 roku będzie realizował warsztaty twórcze, w których weźmie udział 40 dzieci w wieku 9-11 lat. Działania te będą nawiązywać do dorobku artystycznego i pedagogicznego Janusza Korczaka – lekarza, pedagoga, pisarza, publicysty i działacza społecznego. Janusz Korczak nie był przedstawicielem świata nauki, ale jako wybitny i wykształcony medycznie wychowawca-praktyk wniósł do wiedzy pedagogicznej nowe spojrzenie na dziecko i zaakcentował jego indywidualność. To właśnie Korczak zwracał uwagę na swoistą naturę dziecka – na to jakim jest dziś, a nie jakim będzie, czy ma być w przyszłości. Postawione przez „Starego Doktora” pytania dotyczące „bycia dzieckiem” i „bycia dorosłym” będą punktem wyjścia naszych artystycznych wędrówek. Szczególną rolę w naszych poszukiwaniach pełnić będą dwie powieści o losach Maciusia – bohatera powieści: „Król Maciuś Pierwszy” i „Król Maciuś na wyspie bezludnej”. Podczas zajęć chcemy wykorzystać język warsztatu aktorskiego, muzycznego, plastycznego i dziennikarskiego do tego, by dzieci miały okazję opowiedzieć o świecie dorosłych i dzieci oraz o ich wzajemnych relacjach, prawach i obowiązkach. Dzieci będą pracować w czterech grupach: aktorskiej, aktorsko-plastycznej, aktorsko-muzycznej i aktorsko-medialnej.

W programie każdej z grup znajdą się: zadania aktorskie, gry i zabawy teatralne,  warsztaty twórcze,  ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i umiejętność  pracy w grupie.

Ponadto każda z grup będzie poznawać teatr z różnych perspektyw:

GRUPA AKTORSKA pozna wybrane elementy teatru animacji i żywego planu, ćwiczenia dykcyjne i głosowe. Uczestnicy będą tworzyć sceny dotyczące świata dzieci i świata dorosłych. Dowiedzą się również, jak ogromne znaczenie w pracy nad spektaklem pełni wyobraźnia i umiejętność współpracy w grupie.

GRUPA AKTORSKO-PLASTYCZNA wykreuje i wykona proste lalki oraz kostiumy z prostych materiałów. Podczas zajęć dzieci stworzą także akcję happeningową w przestrzeni miejskiej.

GRUPA AKTORSKO-MUZYCZNA będzie tworzyć oprawę dźwiękową spektaklu finałowego.  Zajęcia skupione będą na ćwiczeniach emisyjnych, umuzykalniających, rytmicznych oraz zadaniach ułatwiających przełamywanie niechęci związanej z wyrażaniem siebie za pomocą dźwięku.

GRUPA AKTORSKO-MEDIALNA będzie poznawać tajniki dziennikarstwa telewizyjnego, elementy autoprezentacji i kultury wypowiedzi oraz stworzy redagować własną gazetę. Poza tym uczestnicy zaplanują nietypową akcję promocyjną.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
Uczestnicy będą pracować przez dwa tygodnie po 6 godzin dziennie (godz. 9.30-15.30) w jednej z czterech grup (można wybrać tylko jedną grupę). Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 9-11 lat i odbywać będą się w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie. Efektem warsztatów będzie pokaz finałowy w formie spektaklu teatralnego. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Rodzice lub opiekunowie muszą zadeklarować udział dziecka w trakcie trwania całego turnusu, czyli w dniach 26.06-9.07.2017 (13 dni zajęć – z wyłączeniem niedzieli 2.07).

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH?

Warunkiem zakwalifikowania do udziału jest obecność na spotkaniu rekrutacyjnym oraz prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia (którą uczestnicy otrzymają na spotkaniu  rekrutacyjnym).  Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Termin spotkania rekrutacyjnego:  22.05 (poniedziałek) godz. 16.00-18.00

Na warsztaty rekrutacyjne obowiązują zapisy: Teatr Dzieci Zagłębia, ul. Teatralna 4, tel. bow@teatr.bedzin.pl, (32) 267-73-12.

O przyjęciu na warsztaty zadecyduje: obecność na spotkaniu rekrutacyjnym oraz kolejność dostraczenia kart zgłoszenia.

Uwaga – warsztaty mają na celu przybliżenie specyfiki zajęć – to nie casting. Przyjmujemy wszystkich zainteresowanych sztuką – bez względu na umiejętności artystyczne. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć twórczej pracy i obecność w całym cyklu warsztatów (13 dni zajęć). Przed rozpoczęciem warsztatów odbędzie się również spotkanie z rodzicami/opiekunami zajęć dotyczące kwestii organizacyjnych.

Nasz facebookowy profil Lato w teatrze Będzin

INFORMACJE O OSOBACH PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA:

AGNIESZKA RAJ-KUBAT–aktorka, teatrolog, surdopedagog.Od dwudziestu lat związana z będzińską sceną. Absolwentka Dwuletnego Studium Aktorskiego Teatrów Lalkowych przy Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie, Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, złożyła egzamin eksternistyczny dla aktorów dramatu przy Związku Artystów Scen Polskich w Warszawie. Ukończyła kurs języka migowego I, II i III stopnia oraz kurs fonogestów.  Instruktor teatralny Miejskiego Domu Kultury i Klubu Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Pisze scenariusze, reżyseruje.

PAWEŁ SZYMKOWIAK – Realizator i reżyser dźwięku, kompozytor, absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Autor kilku teatralnych bajek dla dzieci oraz stworzonych na ich potrzeby piosenek. Prowadzi  grupę filmową Gawlock Pictures. Realizuje materiały filmowe promujące działania teatrów zawodowych. Prowadził zajęcia w grupie medialno-aktorskiej podczas „Lata w teatrze” w 2016 r w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie.

KATARZYNA BAŁA – aktorka Teatru Dzieci Zagłębia, pedagog, logopeda, instruktor teatralny, nauczyciel rytmiki i śpiewu. Absolwentka Studium Aktorskiego Teatrów Lalkowych przy Teatrze Dzieci Zagłębia, Policealnego Studium Wokalno-Baletowego przy Teatrze Muzycznym w Gliwicach,  „Wychowania artystycznego” (WSP w Częstochowie) oraz Kwalifikacyjnych Studiów Medialnej Emisji Głosu i Logopedii (UŚ).  Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Dyplomowana aktorka (ZASP).

ROMAN HYLA – Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, Student Akademii Muzycznej w Łodzi, nauczyciel w Studium Muzycznym w Będzinie oraz założyciel i dyrygent jazzowego zespołu Big Będzin Band. Założyciel pierwszej na terenie Diecezji Sosnowieckiej klasy organów kościelnych. Założyciel, dyrygent i arranger Sands Movie Orchestra.  Prowadził zajęcia w grupie muzyczno-aktorskiej podczas „Lata w teatrze” w 2016 r w TDZ.

EWA ZAWADA –  Aktorka Teatru Dzieci Zagłębia. Absolwentka Studium Aktorskiego przy Teatrze Śląskim w Katowicach oraz Studium Wokalno-Baletowego przy Teatrze Muzycznym w Gliwicach. Dyplomowana aktorka (ZASP). W latach 2005 – 2012 prowadziła Studio Teatru Fizycznego działające przy Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu. W 2010 została uhonorowana „Złotą Maską Ziemi Będzińskiej” w kategorii aktorstwo oraz Złotą Maskę w kategorii rola w teatrach lalkowych za kreacje w spektaklach „Kosmita” (reż. D. Wiktorowicz) oraz „Calineczka” (reż. A. E. Kwapisz) zrealizowanych w Teatrze Dzieci Zagłębia.

JOANNA RZĄP –  od 18 lat aktorka teatrów lalkowych:w Rabce (Teatr „Rabcio”) i Będzinie (Teatr Dzieci Zagłębia). Instruktor teatralny, skrzypaczka, konferansjerka, juror przeglądów teatralnych i recytatorskich. Zaangażowana w akcje charytatywne z dziećmi i młodzieżą (koncerty,  spektakle, lekcje teatralne). Autorka montażu slowno-muzycznego „Kocham Paryż” (wystawiony w Muzeum im. Braci Mieroszewskich w Będzinie) i spektaklu muzycznego „Miłość w starym kinie”. Prowadzi warsztaty teatralne w szkolach przygotowując dzieci i młodzież do przeglądów teatralnych.

JOLANTA MARKOWSKA –Kierownik pracowni plastycznej w Teatrze Dzieci Zagłębia. W trakcie 36 lat pracy była zaangażowana w realizację ponad 120 spektakli opracowując scenografie i projekty kostiumów, a także oprawę graficzną programów teatralnych. Współpracowała z wieloma scenografami i kostiumologami m.in. Adamem Kilianem, Rajmundem Strzeleckim, Marią Balcerek,  Barbarą Ptak. Prowadziła warsztaty plastyczne w ramach „Lata w teatrze” w 2016 r.

KOORDYNACJA – Anna Nowak – instruktor teatralny, animator kultury, areterapeuta, autorka kilkunastu projektów edukacyjno-artystycznych angażujących różne grupy wiekowe i społeczne m.in. „Lato w teatrze”, „Krótka historia teatru w Tomaszowie Mazowieckim”. Od ponad 10 lat prowadzi zajęcia twórcze i warsztaty teatralne. 7 lat doświadczenia w pracy w domach kultury w charakterze animatora kultury-instruktora.  Od 2015 r współpracuje z Teatrem Dzieci Zagłębia przy realizacji działań z zakresu pedagogiki teatru. Absolwentka Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży (PWST Wrocław), Filologii polskiej o specjalności teatrologicznej i nauczycielskiej (UMK Toruń), „Emisji głosu” (UMCS), „Produkcji teatralnej” (UŁ) oraz 1,5 rocznego kursu „Arteterapia-kultura przeciwko wykluczeniu” (Centrum Łowicka).

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym. W aktualnej 10. edycji programu dofinansowanie otrzymały 42 ośrodki z całej Polski – 19 organizacji pozarządowych i 23 samorządowe instytucje kultury. Beneficjenci, którzy organizowali u siebie Lato w teatrze w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie, mają za zadanie wspólnie zrealizować projekt z instytucją lub organizacją partnerską, nie biorącą dotychczas udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 6 ośrodkom. W tegorocznej edycji programu weźmie łącznie udział ponad 1500 uczestników. Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem. Więcej na temat programu na: www.latowteatrze.pl oraz Facebook.com/programLatowteatrze